POLITICA DE RETURNARE

Operatorul acestui Magazin Online și Prestatorul de Servicii este sediul în Londra, adresa 590 Kingston Road, Londra, SW20 8DN, Marea Britanie, cu nr. de înregistrare la Registrul Companiilor 10225593. Operatorul poate fi contactat prin intermediul formularelor de contact dedicate disponibile la marca: „CONTACT” de pe Pagina de Internet al Operatorului:https://healthlabspharm.com

CONȚINUT:

 1. RECLAMAȚII PRIVIND PRODUSUL
 2. GARANȚIA SPECIALĂ A SATISFACȚIEI
 3. METODE ÎN AFARA INSTANȚELOR PENTRU EVALUAREA RECLAMAȚIILOR ȘI URMĂRIREA PRETENȚIILOR ȘI REGULILE DE ACCES LA ACESTE PROCEDURI
 4. DREPTUL DE RENUNȚARE LA CONTRACT
 1. RECLAMAȚII PRIVIND PRODUSUL

  1. Temeiul și domeniul responsabilității juridice Vânzătorului față de Client, în cazul în care Produsul comercializat are un defect fizic sau legal (garanție), sunt specificate în prevederile legislative obligatorii, în special cele ale Codului Civil (art. 556-576 ale Codului Civil).
  2. Vânzătorul are obligația de a-i furniza Clientului un produs fără defecte. Informații detaliate privind responsabilitatea juridică a Vânzătorului cu privire la defectele Produselor și drepturile Clientului sunt specificate pe pagina Magazinului Online, în marcajul privind reclamațiile.
  3. Reclamațiile Clienților trebuie depuse Operatorului. Este posibilă depunerea reclamațiilor pe cale electronică, prin intermediul Formularului de Contact.
  4. Se recomandă Clientului să furnizeze următoarele informații în descrierea plângerii: (1) informațiile și circumstanțele privind obiectul reclamației, în special tipul și data defectului respectiv; (2) precizând metoda de fabricare a Produsului în conformitate cu Contractul de Vânzări, sau o declarație privind o reducere de preț sau renunțarea la Contractul de Vânzări; (3) datele de contact ale părții care depune reclamația; (4) numărul comenzii - facilitează evaluarea reclamației de către Vânzător. Cerințele indicate anterior reprezintă doar recomandări și nu afectează validitatea plângerilor depuse în mod diferit față de descrierea recomandată.
  5. Vânzătorul va răspunde la reclamația Clientului în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice calculate de la data depunerii reclamației. Vânzătorul îl va informa pe Client în mod individual cu privire la metoda abordării reclamației individuale sau îl va informa print intermediul Operatorului. În cazul în care Clientul consumator a solicitat înlocuirea unui produs sau înlăturarea unui defect sau a făcut o declarație privind o reducere de preț, prin specificarea sumei cu care ar trebui redus prețul, și Vânzătorul nu a răspuns la solicitare în 14 zile calendaristice, se va considera că acesta a considerat solicitarea a fi rezonabilă.
  6. Clientul, exercitându-și drepturile la garanție, are obligația de a transmite Produsul defect la următoarea adresă: 590 Kingston Road, Londra, SW20 8DN, Marea Britanie. În cazul Clientului consumator, costul transmiterii Produsului va fi suportat de Vânzător, iar în cazul Clientului care nu este consumator, costul livrării va fi suportat de Client.
 2. GARANȚIA SPECIALĂ A SATISFACȚIEI

  1. Vânzătorul oferă o Garanție Specială a Satisfacției, care constă în faptul că în cazul în care Clientul nu este mulțumit de Produs, acesta va avea dreptul de a înainta o propunere pentru terminarea cu efect imediat a Contractului de Vânzări. În cazul în care Contractul de Vânzări a fost încheiat pentru mai multe Produse, iar Clientul are dreptul de a utiliza Garanția Specială a Satisfacției numai în ceea ce privește anumite Produse din Contract, propunerea pentru terminarea Contractului de Vânzări va fi doar parțială și se va referi numai la acele Produse respective.
  2. Clientul menționat la pct. 7.1. va avea dreptul la utilizarea Garanției Speciale a Satisfacției în termen de 21 zile calculate de la data indicată la pct. 5.4. al prezentului Regulament.
  3. Clientul menționat la pct. 7.1. va avea dreptul la utilizarea Garanției Speciale a Satisfacției numai o singură dată cu referire la fiecare Produs respectiv. Garanția Specială a Satisfacției se referă numai la primul Contract de Vânzări, obiectul căruia a fost reprezentat de un Produs anume, și nu se extinde asupra următorului Contract de Vânzări, al cărui obiect este un asemenea Produs.
  4. Clientul menționat la pct. 7.1. va avea dreptul la utilizarea Garanției Speciale a Satisfacției numai în cazul îndeplinirii următoarelor condiții:
   1. Clientul a utilizat Produsul cel puțin o dată;
   2. Clientul a utilizat Produsul în conformitate cu instrucțiunile atașate la Produs, și în speță, nu a depășit dozele recomandate pentru Produs;
  5. Pentru a utiliza Garanția Specială a Satisfacției, Clientul menționat la pct. 7.1. trebuie să:
   1. depună o declarație relevantă cu privire la intenția sa de a utiliza Garanția Specială a Satisfacției prin intermediul unui Formular de Contact,
   2. furnizeze următoarele informații prin intermediul unui Formular de Contact: numărul comenzii, numele și prenumele, strada și numărul locuinței, codul poștal, numărul de telefon furnizat în cadrul comenzii, numărul contului bancar, numărul coletelor cumpărate, valoarea totală a comenzii, data livrării, data comenzii, greutatea anterioară tratamentului, greutatea ulterioară tratamentului, numărul caloriilor ingerate pe zi, numărul lichidelor ingerate pe zi, descrierea utilizării produsului, efectele observate ale suplimentului. Numai depunerea tuturor declarațiilor de mai sus și îndeplinirea activităților va fi considerată o propunere pentru terminarea Contractului de Vânzări.
  6. În termen de 30 zile de la depunerea declarațiilor și furnizarea datelor menționate la pct. 7.5., Operatorul va analiza propunerea și datele trimise, și va informa Clientul cu privire la acceptarea sau refuzarea propunerii sale.
  7. În cazul în care Clientul utilizează o Garanție Specială a Satisfacției, Vânzătorul va rambursa Clientului prețul Produsului, dar nu și inclusiv costul de livrare. În cazul în care Clientul menționa la pct. 7.1. în temeiul Contractului de Vânzări, a achiziționat mai multe articole din același Produs, Vânzătorul va rambursa numai prețul unui singur articol din respectivul Produs. Rambursarea prețului va avea loc în termen de 14 zile calculate de la informarea Clientului cu privire la acceptarea propunerii privind Contractul de Vânzări.
  8. Prevederile prezentului punct nu se referă și nu modifică prevederile legislative sau prevederile prezentului Regulament cu privire la responsabilitatea juridică a Vânzătorului cu privire la defectele Produselor.
 3. METODE ÎN AFARA INSTANȚELOR PENTRU EVALUAREA RECLAMAȚIILOR ȘI URMĂRIREA PRETENȚIILOR ȘI REGULILE DE ACCES LA ACESTE PROCEDURI

  1. Informații detaliate cu privire la posibilitatea utilizării metodelor în afara instanțelor pentru evaluarea reclamațiilor Clientului și urmărirea pretențiilor și regulile de acces la aceste proceduri sunt disponibile la pagina web a Oficiului pentru Protecția Competiției și Consumatorilor: Link.
  2. Președintele Oficiului pentru Protecția Competiției și Consumatorilor poate fi contactat și telefonic: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl sau la adresa de corespondență: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) Sarcina acestui oficiu este, printre altele, de a oferi suport consumatorilor în cazuri legate de evaluarea în afara instanțelor a disputelor consumatorilor.
  3. Consumatorului îi sunt prezentate următoarele opțiuni exemplu pentru utilizarea evaluarea în afara instanțelor și urmărirea pretențiilor: (1) propunere pentru evaluarea unei dispute la o instanță pentru soluționarea amicabilă a disputelor a consumatorilor (mai multe informații la: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) propunere pentru soluționarea unei dispute în afara instanței, de către un inspector districtual al Inspectoratului Comercial (mai multe informații la pagina web a inspectorului competent al districtului în care Vânzătorul își are sediul); (3) suportarea purtătorului de cuvânt municipal al consumatorului sau al organizațiilor sociale, ale căror sarcini statutare includ protecția consumatorilor (Federația Consumatorilor și Asociația Consumatorilor Polonezi, printre altele). Pentru sfaturi, se poate contacta, printre altele, prin e-mail la adresa: porady@dlakonsumentow.pl, și pe cale telefonică: 801 440 220 (info-line în Zile Lucrătoare, între orele 8:00 - 18:00, taxele de rețea sunt stabilite conform tarifelor operatorului).
  4. La adresa http://ec.europa.eu/consumers/... există o platformă disponibilă pentru soluționarea disputelor între consumatori și antreprenori la nivelul UE (platforma ODR). Platforma ODR constituie o pagină web interactivă și multilingvă cu scopul furnizării serviciilor complexe consumatorilor și antreprenorilor pentru soluționarea disputelor legate de obligații contractuale rezultate din contracte de vânzări sau contracte pentru furnizări de servicii online în afara instanței (mai multe informații la pagina web a platformei sau la adresa de internet a Oficiului pentru Competiție și Protecția Consumatorilor: Link).
 4. DREPTUL DE RENUNȚARE LA CONTRACT

  1. Consumatorul care a încheiat un contract la distanță, are dreptul de a renunța la contract în termen de 14 zile calendaristice fără prezentarea vreunor motive sau fără a suporta cheltuieli, cu excepția cheltuielilor specificate la pct. 9.8. al prezentului Regulament. Pentru a respecta termenul, este adecvată trimiterea unei declarații înaintea expirării termenului. Declarația de renunțare la contract trebuie depusă Vânzătorului în mod direct sau prin intermediul Operatorului. Declarația poate fi depusă, de exemplu:
   1. în scris la adresa Operatorului indicată în introducerea prezentului Regulament; sau
   2. pe cale electronică, prin intermediul unui Formular de Contact.
  2. Un formular mostră pentru renunțarea la contract este disponibil la Anexa nr. 2 la Legea privind Drepturilor Consumatorilor, precum și la art. 11 al prezentului Regulament și pe pagina Magazinului Online, la marcajul privind renunțarea la contract. Consumatorul are dreptul de a utiliza formularul, însă acest lucru nu este obligatoriu.
  3. Termenul pentru renunțarea contractului începe:
   1. în cazul contractului, în baza căruia Vânzătorul emite un Produs și are obligația de a transfera un titlu aceluia (de exemplu Contract de Vânzări) - în momentul transferului proprietății Produsului la consumator sau la o parte terță desemnată de acesta, diferită de curier și în cazul contractului, care: (1) are ca obiect multiple Produse, furnizate separat, în loturi sau în părți - în momentul transferului proprietății ultimului Produs, lot sau părți (2) constă din furnizarea în mod regulat a Produselor pentru o perioadă de timp specificată - în momentul transferului proprietății primului Produs.
   2. în cazul contractelor - în data încheierii Contractului.
  4. În cazul renunțării la un contract încheiat la distanță, contractul se consideră a nu fi încheiat.
  5. Vânzătorul are obligația de a returna consumatorului, în termen de maxim 14 zile calendaristice calculate de la primirea declarația consumatorului cu privire la renunțarea la contract, toate plățile efectuate de consumator, inclusiv costurile de livrare a Produselor (cu excepție costurilor adiționale rezultate din alegerea unei anumite metode de livrare de către consumator, diferit decât cea mai ieftină metodă de livrare disponibilă la Magazinul Online). Vânzătorul rambursează sumele plătite prin metoda de plată identică cu cea utilizată de consumator, cu excepția cazurilor în care consumatorul și-a dat acordul expres la o altă metodă de rambursare, care nu prevede alte costuri. În cazul în care Vânzătorul nu a propus colectarea personală a Produsului de la consumator, Vânzătorul are dreptul de a amâna rambursarea plăților încasate de la consumator până la momentul în care Produsul respectiv se returnează sau a consumatorul prezintă dovada trimiterii înapoi a Produsului, în funcție de care are loc mai devreme.
  6. Consumatorul are obligația de a returna imediat Produsul la Vânzător, în termen de maxim 14 zile calendaristice calculate de la momentul în care a renunțat la contract, sau de a transmite Produsul persoanei autorizate pentru recepționarea sa de către Vânzător, cu excepția cazurilor în care Vânzătorul a propus că va prelua personal Produsul. Pentru a respecta termenul, este adecvată returnarea Produsului înaintea expirării termenului. Consumatorul poate returna produsul la următoarea adresă: 590 Kingston Road, Londra, SW20 8DN, Marea Britanie.
  7. Consumatorul are responsabilitate juridică pentru scăderea în valoare a Produsului, în cazul în care această scădere rezultă din utilizarea necorespunzătoare destinației, naturii, funcțiilor și funcționării Produsului.
  8. Costurile posibile legate de renunțarea la contract din partea Consumatorului, pe care Consumatorul este obligat a le plăti:
   1. În cazul în care consumatorul a selectat o metodă de livrare diferită față de metoda de livrare cea mai ieftină și normală disponibilă la Magazinul Online, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Clientul pentru costurile adiționale suportate de Vânzător.
   2. Consumatorul suportă costurile directe ale returnării Produselor.
   3. În cazul unui Produs care este de fapt un serviciu, îndeplinirea căruia - la cererea expresă a consumatorului - a început anterior expirării termenului de renunțare la contract, consumatorul care își execută dreptul de renunțare la contract. Suma de plătit se calculează proporțional cu domeniul de aplicare al serviciului furnizat, ținând cont de prețul convenit într-un contract sau remunerație. Dacă prețul sau remunerația sunt excesive, baza de calcul pentru suma respectivă va fi valoarea de piață a serviciului furnizat.
  9. Dreptul la renunțare la contractul încheiat la distanță nu servește la consumator cu referire la următoarele contracte:
   1. (1) furnizarea de servicii, dacă Vânzătorul a furnizat serviciul respectiv în baza consimțământului expres al consumatorului, iar clientul a fost informat anterior furnizării serviciul, că în urma îndeplinirii sarcinii Vânzătorului, Clientul va pierde dreptul de a renunța la contract; (2) în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile pieței financiare, pe care Vânzătorul nu le poate controla, și care s-ar putea produce anterior expirării termenului de renunțare la contract; (3) în care obiectul serviciului este un Produs care nu este refabricat, manufacturat în baza specificațiilor consumatorului sau care servește la nevoile sale individualizate; (4) în care obiectul serviciului este un Produs furnizat într-un ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat în urma deschiderii din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis în urma predării; (6) în care obiectul serviciului îl reprezintă Produse care, în urma livrării, având în vedere natura lor, devin conectate permanent de alte obiecte; (7) în care obiectul serviciului îl reprezintă băuturi alcoolice, a căror preț a fost convenit în cadrul Contractului de Vânzări, și furnizarea cărora ar putea avea loc doar în urma expirării termenului de 3- zile și valoarea cărora depinde de fluctuațiile pieței, asupra cărora Vânzătorul nu are control; (8) în care consumatorul a cerut în mod expres Vânzătorului să-ș viziteze în scopul efectuării unei reparații sau mentenanțe de urgență; în cazul în care Vânzătorul furnizează și alte servicii decât cele de mai sus, pe care consumatorul le-a solicitat a fi prestate, sau dacă Vânzătorul furnizează alte Produse decât piesele de schimb necesare efectuării reparațiilor sau mentenanței cu referire la servicii sau Produse adiționale; (9) în care obiectul serviciului îl reprezintă înregistrare audio sau video, sau software de calculator furnizat într-un ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis în urma livrării; (10) furnizarea ziarelor, periodicelor sau revistelor, cu excepția unui contract pentru abonare; (11) încheiat prin intermediul unei licitații publice; (12) pentru prestare de servicii în scop de acomodare în alt scop decât cel de reședință, transport de bunuri, închiriere de mașini, catering, servicii conexe relaxării, distracției, sporturilor și evenimente culturale, dacă un contract precizează data sau perioada prestării serviciului respectiv; (13) pentru furnizarea conținuturilor digitale, care nu sunt salvate pe un purtător de date, dacă prestarea serviciului a fost inițiată cu consimțământul expres al consumatorului anterior expirării termenului de renunțare la contract, și în urma informării sale de către Vânzător cu privire la pierderea dreptului de renunțare la contract.