Termeni și condiții de utilizare

Operatorul acestui Magazin Online și Prestatorul de Servicii este sediul în Londra, adresa 590 Kingston Road, Londra, SW20 8DN, Marea Britanie, cu nr. de înregistrare la Registrul Companiilor 10225593. Operatorul poate fi contactat prin intermediul formularelor de contact dedicate disponibile la marca: „CONTACT” de pe Pagina de Internet al Operatorului:https://healthlabspharm.com

CONȚINUT:

 1. PREVEDERI GENERALE
 2. SERVICII ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE
 3. TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONCLUDERII UNUI CONTRACT DE V NZĂRI
 4. METODELE ȘI TERMENELE DE PLATĂ PRIVIND PRODUSUL
 5. COSTUL, METODELE ȘI TERMENUL DE LIVRARE ALE PRODUSULUI
 6. RECLAMAȚII PRIVIND PRODUSUL
 7. GARANȚIA SPECIALĂ A SATISFACȚIEI
 8. METODE ÎN AFARA INSTANȚELOR PENTRU EVALUAREA RECLAMAȚIILOR ȘI URMĂRIREA PRETENȚIILOR ȘI REGULILE DE ACCES LA ACESTE PROCEDURI
 9. DREPTUL DE RENUNȚARE LA CONTRACT
 10. PREVEDERI PRIVIND ANTREPRENORII
 11. PREVEDERI FINALE
 12. ANEXE
 1. PREVEDERI GENERALE

  1. Prezentul Regulament sunt adresate atât consumatorilor, cât și antreprenorilor care utilizează Magazinul Online, cu excepția cazurilor în care prezentul Regulament prezintă alte prevederi, adresate în mod exclusiv consumatorilor sau antreprenorilor.
  2. Magazinul Online se ocupă cu comercializarea suplimentelor alimentare care, având în vedere legea privind alimentația și nutriția (Monitorul Legilor 2006 Nr. 171, art. 1225 cu completările ulterioare) nu se consideră a fi produse medicale sau alimente sub formă de capsule, comprimate sau pudră, fiole sau sticle cu pipetă sau sub alte forme. Scopul lor exclusiv este suplimentarea dietei Clientului cu vitamine, minerale sau alte substanțe cu efect nutrițional sau alte efecte fiziologice. Suplimentele alimentare sunt comercializate în Magazinul Online, ele nu pot și nici nu înlocuiesc produsele medicale prescrise Clienților de către medic.
  3. Magazinul Online este operat și gestionat de Operator, care oferă Produse și Servicii Electronice, coordonează și gestionează persoanele de contact cu Clienții, organizează semnarea Contractelor de Vânzări, integrează încheierea Contractelor de Vânzări cu sistemul de taxe, și colectează plățile în urma Contractelor de Vânzare încheiate.
  4. Partea unui Contract de Vânzări este Vânzătorul indicat în Regulament. Numai Vânzătorul răspunde pentru îndeplinirea Contractului de Vânzări. Operatorul nu reprezintă o parte a Contractului de Vânzări, așadar nu este responsabil de îndeplinirea sa. În ceea ce privește conducerea și gestionarea Magazinului Online, Operatorul acționează în numele și din partea Vânzătorului.
  5. Definiții:
   1. Zi Lucrătoare – toate zilele de luni până vineri cu excepția zilelor de sărbătoare legală.
   2. FORMULAR DE COMANDĂ – Serviciu Electronic, formular interactiv disponibil în Magazinul Online, ce permite plasarea unei Comenzi, în special prin adăugarea Produselor la coșul de cumpărături electronic și specificarea termenilor Contractului de Vânzări, inclusiv metodele de livrare și plată.
   3. FORMULAR DE CONTACT – Serviciu Electronic, formular interactiv disponibil în Magazinul Online și în marca menționată în introducerea prezentului Regulament, ce permite Clientului contactarea Operatorului, în special în cazul întrebărilor, obținerii informațiilor cu privire la o Comandă complexă, înaintării plângerilor, depunerii declarațiilor de renunțare a contractelor;
   4. CLIENT - (1) persoană fizică având capacitatea completă de a efectua acțiuni legale și în cazurile prevăzute de legislația cu efect obligatoriu, o persoană fizică având capacitate limitată de a efectua acțiuni legale; (2) persoană fizică; (3) unitate organizațională fără personalitate juridică, având capacități juridice prevăzute de lege; - care a încheiat sau dorește încheierea unui Contract de Vânzare cu Vânzătorul, sau care utilizează sau dorește să utilizeze Formularul Electronic.
   5. CODUL CIVIL - codul civil, legea nr. din 23 aprilie 1964 (și publicat în Monitorul Legilor în 10 mai 2018, sub nr. 1025, cu completările ulterioare).
   6. NEWSLETTER – Serviciu Electronic, serviciu de distribuire electronică oferită de Prestatorul de Servicii prin poștă electronică (e-mail), care permite tuturor Clienților primirea din partea Furnizorului de Servicii unor conținuturi ciclice ale edițiilor subsecvente ale unui newsletter, ce conține informații cu privire la Produse, noutăți și promoții în Magazinul Online.
   7. PRODUS - obiect mobil disponibil în Magazinul Online, care face obiectul unui Contract de Vânzări între Client și Vânzător.
   8. REGULAMENT - prezenții termeni și condiții ai Magazinului Online.
   9. MAGAZIN ONLINE – Magazinul Online disponibil la următoarea adresă de Internet: https://healthlabspharm.com ,operat și gestionat de Operator.
   10. VĂNZĂTOR– ONEBRAND TRADING LIMITED S.K.A , adresa de corespondență: ul. Pulawska 12/3, 02-566 Varșovia, Polonia.
   11. OPERATOR / PRESTATOR DE SERVICII – entitatea indicată în introducerea Regulamentului.
   12. CONTRACT DE V NZĂRI – Contract de vânzări produse încheiat sau care urmează a fi încheiat între Client și Vânzător prin intermediul Magazinului Online.
   13. SERVICIU ELECTRONIC – un serviciu furnizat pe cale electronică de către Operator în numele Clientului, prin intermediul Magazinului Online.
   14. LEGEA PRIVIND DREPTURILE CONSUMATORILOR, LEGE – legea privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014 (Monitorul Legilor nr. 2014, art. 827, cu completările ulterioare)
   15. ORDIN – Declarația de intenție a Clientului depus către Operator prin intermediul Formularului de Comandă, și cu intenția directă de a încheia un Contract de Vânzări cu Vânzătorul.
 2. SERVICII ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

  1. Următoarele Servicii Electronice sunt disponibile în Magazinul Online: Formular de Comandă și Newsletter.
   1. Formular de Comandă - utilizarea Formularului de Comandă începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs la coșul de cumpărături electronic din Magazinul Online. Comanda este plasată atunci când Clientul efectuează doi pași subsecvenți - (1) completarea Formularului de Comandă și (2) bifarea căsuței „Confirmă Cumpărăturile” de pe site-ul Magazinului Online, în urma completării Formularului de Comandă - până în momentul în care există opțiunea unei modificări individuale a datelor introduse (pentru aceasta, vă rugăm să urmați instrucțiunile indicate și informațiile disponibile pe pagina Magazinului Online). Clientul trebuie să furnizeze următoarele date cu caracter personal în Formularul de Comandă: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei/apartamentului, codul poștal, orașul, țara), e-mail, nr. de telefon și datele privind Contractul de Vânzări: Produs/e, numărul Produsului/elor, locul și metoda livrării Produselor, metoda de plată. Formularul de Comandă nu prevede opțiunea denumirii Clienților care nu sunt consumatori, nici numerelor NIP al lor; în cazul depunerii unui Formular de Comandă de asemenea Clienți, datele care includ numele și NIP-ul Clienților trebuie furnizate prin intermediul Formularului de Contact pentru a permite emiterea unei facturi TVA relevante.
    1. Serviciul Electronic – Formular de Comandă, se furnizează în mod gratuit, având o destinație unică, și se termină în momentul îndeplinirii Comenzii sau în cazul unei terminări timpurii a Comenzii cu suportul Clientului.
   2. Newsletter – utilizarea Newsletter-ului are loc în urma furnizării adresei de e-mail, la care se vor trimite edițiile următoare ale Newsletter-ului, într-un câmp specific al Formularului de Comandă și pe baza consimțământului privind primirea acestor știri, prevăzut în acest formular.
    1. Serviciul Electronic al Newsletter-ului este gratuit pentru un timp nelimitat. Clientul are opțiunea de dezabonare de la Newsletter (dezabonare Newsletter) oricând și fără obligația de a prezenta vreun motiv, prin click pe link-ul disponibil în fiecare Newsletter, sau prin intermediul Formularului de Contact.
   3. Formular de Contact – acest serviciu permite contactarea Operatorului și necesită selectarea obiectului contactării Operatorului de către Client, și furnizarea unei adrese de e-mail, la care Operatorul sau Vânzătorul îl poate contacta pe Client. Formularul permite și descrierea mai largă a motivului contactării (inclusiv, de exemplu, darea unei declarații sau punerea unei întrebări), precum și adăugarea atașamentelor.
    1. Serviciul Electronic al Formularului de Comandă se furnizează în mod gratuit, având o destinație unică, și se termină de îndată ce se apasă iconița „Trimite” sau în cazul terminării timpurii de către Client a Comenzii prin intermediul Formularului.
  2. Cerințele tehnice necesare cooperării cu sistemul teleinformatic utilizat de Prestatorul de Servicii: (1) calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet; (2) acces la e-mail; (3) browser de Internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 sau mai nouă, Internet Explorer versiunea 10.0 sau mai nouă, Opera versiunea 12.0 sau mai nouă, Google Chrome versiunea 23.0 sau mai nouă, Safari versiunea 5.0 sau mai nouă, Microsoft Edge versiunea 25.10586.0.0 sau mai nouă; (4) rezoluție ecran minimă recomandată : 1024x768; (5) permiterea opțiunii salvării fișierelor Cookie în browser și permiterea serviciului Javascript.
  3. Clientul are obligația de a utiliza Magazinul Online în conformitate cu legea și bunele practici, având în vedere respectarea drepturilor personale, drepturile de autor și proprietatea intelectuală a Destinatarului și a părților terțe. Clientul are obligația de a introduce date conforme realității. Clientului îi este interzisă furnizarea conținuturilor ilegale.
  4. Metoda gestionării plângerilor privind Serviciile Electronice:
   1. Plângerile legate de furnizarea Serviciilor Electronice de către Prestatorul de Servicii, precum și celelalte plângeri legate de operarea Magazinului Online (în afara procedurii de plângere împotriva Produselor, prevăzută la art. 6 al prezentului Regulament) pot fi înaintate Operatorului de către Client prin intermediul Formularului de Contact.
  5. Se recomandă Clientului să furnizeze următoarele informații în descrierea plângerii: (1) informațiile și circumstanțele cu privire la obiectul plângerii în special tipul și data neconformităților; (2) pretențiile Clientului; și (3) detaliile de contact ale părții care depune plângere; (4) numărul comenzii - facilitează evaluarea plângerii de către Prestatorul de Servicii. Cerințele indicate anterior reprezintă doar recomandări și nu afectează validitatea plângerilor depuse în mod diferit față de descrierea recomandată.
  6. Prestatorul de Servicii răspunde în cel mai scurt timp la plângeri, în cel mult 14 zile calendaristice calculate de la depunerea plângerii.
 3. TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONCLUDERII UNUI CONTRACT DE V NZĂRI

  1. Încheierea unui Contract de Vânzări între Client și Vânzător are loc în modul prevăzut în art. 3 al prezentului Regulament.
  2. Prețul Produsului într-o anumită monedă va fi vizibil în Magazinul Online și include taxele. Pe paginile Magazinului Online, Clientul este informat cu privire la prețul și taxele aferente Produselor, ce fac obiectul Comenzii (precum și cu privire la taxele de transport, furnizare și taxele poștale), dar și despre celelalte costuri, precum și cu privire la imposibilitatea stabilirii măsurii taxelor - și/sau a obligației de a le achita - în momentul plasării Comenzii, și în momentul în care Clientul își declară intenția de a se supune prevederilor Contractului de Vânzări.
  3. Informațiile disponibile pe toate paginile Magazinului Online nu reprezintă o ofertă conform art. 66 alin. 1 al codului civil, ci doar o invitație de a încheie un Contract de Vânzări.
  4. Procedura încheierii Contractului de Vânzări în Magazinul Online prin intermediului Formularului de Comandă
   1. Încheierea unui Contract de Vânzări între Client și Vânzător are loc în urma plasării comenzilor în Magazinul Online de către Client, în conformitate cu art. 2.1.1. al prezentului Regulament, confirmarea Operatorului cu privire la primirea comenzii pentru îndeplinire, și în urma acceptării prevederilor prezentului Regulament.
   2. În urma plasării unei comenzi, Operatorul confirmă în cel mai scurt timp primirea comenzii, și acceptă Comanda pentru îndeplinire de către Vânzător. Confirmarea Comenzii și acceptarea sa pentru îndeplinire are loc prin trimiterea de către Operator al unui e-mail la adresa furnizată de Client în cadrul plasării Comenzii, care include cel puțin declarațiile Vânzătorului cu privire la primirea Comenzii, acceptarea sa și confirmarea încheierii Contractului de Vânzări. În momentul în care Clientul primește e-mailul menționat mai sus, Contractul de Vânzări se consideră încheiat între Client și Vânzător.
  5. Salvarea, securizarea și furnizarea către Client a obiectului Contractului de Vânzări are loc prin (1) furnizarea prezentului Regulament către Client la pagina web și (2) trimiterea unui e-mail către Client, așa cum s-a indicat la art. 3.4.2. al prezentului Regulament. Conținutul Contractului de Vânzări se salvează și se securizează în sistemul IT al Magazinului Online al vânzătorului
  6. Regulamentul este disponibil pe pagina Magazinului Online, dar la cererea Clientului, Operatorul îl va furniza într-un mod care îi permite Clientului obținerea, reproducerea și înregistrarea conținutului Regulamentului, prin intermediului trimiterii sale sub format PDF la adresa de corespondență electronică indicată de Client. Documentul sub format PDF poate fi citit prin intermediul unei aplicații respective, cum ar fi de exemplu Adobe® Reader, disponibil în mod gratuit pe pagina www.adobe.com. În același timp, Regulamentul este disponibil Clientului pentru descărcare sub format PDF din Magazinul Online, în timpul plasării Comenzilor.
 4. METODELE ȘI TERMENELE DE PLATĂ PRIVIND PRODUSUL

  1. Toate plățile legate Contractului de Vânzări vor fi colectate de Operator în numele și din partea Vânzătorului. Operatorul îi oferă Clientului următoarele metode de pată cu privire la Contractul de Vânzări:
   1. plată în numerar în momentul primirii coletului.
   2. plăți electronice și plăți cu cardul prin sistemele Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera și PayPal.com.
    1. Tranzacțiile efectuate cu cardul pe cale electronică, vor fi gestionate prin Dotpay.pl, Klarna.com sau PayPal.com în conformitate cu selecția Clientului. Plățile electronice și plățile cu cardul vor fi gestionate de:
     1. Dotpay.pl – DOTPAY S.A. societate cu sediul în Cracovia, ul. Wielicka 72, 30-552 Cracovia, NIP 6342661860, REGON 240770255, înregistrat în registrul antreprenorilor de pe lângă Tribunalul Districtual Kraków-Śródmieście din Cracovia sub nr. KRS 0000296790, la Departamentul Comercial XI al Oficiul Național al Registrului Comerțului, având capital social 4.000.000,00 PLN, din care 4.000.000,00 PLN integral vărsat.
     2. Klarna.com- Klarna Bank AB (publ.), societate juridică din Suedia, având următoare adresă: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia, tel : +46 8 120 120 00, fax: +46 8 120 120 99, e-mail: service@klarna.co.uk, înregistrat în Registrul Comerțului al Suediei sub nr. 556737-0431, autorizat pentru efectuarea activităților financiare de către Finansinspektionen.
     3. Paysera - "Paysera LT", UAB, societate juridică din Lituania, având următoarea adresă: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mėnulio g. 7, Lituania, cu nr. de înregistrare 300060819, datele cărora sunt înregistrate și protejate în Registrul Entităților Legale din Republica Lituania.
     4. PayPal.com – PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. floor 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.
  2. Termen de plată:
   1. În cazul în care Clientul alege metoda de plată prin transfer bancar, pe cale electronică sau cu cardul, Clientul are obligația de a efectua plata în termen de 7 zile calendaristice calculate de la încheierea Contractului de Vânzări.
   2. În cazul în care Clientul alege plata în numerar în momentul primirii coletului, Clientul are obligația de a efectua plata la primirea coletului.
 5. COSTUL, METODELE ȘI TERMENUL DE LIVRARE ALE PRODUSULUI

  1. Livrarea Produselor este disponibilă pe teritoriul Uniunii Europene.
  2. Livrarea către Client se realizează contra cost, cu excepția cazurilor în care Contractul de Vânzări prevede altfel. Costurile de Livrare a Produselor (inclusiv taxele de transport, livrare și serviciile poștale) sunt indicate Clientului pe paginile Magazinului Online, în marcajele informative privind costurile de livrare și în timpul plasării Comenzii, precum și în momentul în care Clientul își exprimă dorința de a se supune prevederilor Contractului de Vânzări.
  3. Vânzătorul oferă Clientului următoarele metode de livrare sau preluare a Produsului:
   1. prin curier sau
   2. prin curier cu plată la livrare.
  4. Termenul de Livrare al Produselor la adresa Clientului este de 7 Zile Lucrătoare, cu excepția cazurilor în care un termen mai scurt este furnizat în descrierea unui Produs, sau un termen mai scurt s-a stabilit în timpul plasării Comenzii. În cazul Produselor cu termene de livrare diferite, va prevala termenul cel mai lung, care nu poate fi mai lung de 7 Zile Lucrătoare. Începutul termenului de livrare al Produsului către Client se calculează după cum urmează:
   1. În cazul în care Clientul alege metoda de plată prin transfer bancar, plată electronică sau cu cardul - din momentul creditării contului bancar sau contului de plăți al Operatorului.
   2. În cazul în care Clientul alege plata în numerar la livrare - de la data încheierii Contractului de Vânzări.
 6. RECLAMAȚII PRIVIND PRODUSUL

  1. Temeiul și domeniul responsabilității juridice Vânzătorului față de Client, în cazul în care Produsul comercializat are un defect fizic sau legal (garanție), sunt specificate în prevederile legislative obligatorii, în special cele ale Codului Civil (art. 556-576 ale Codului Civil).
  2. Vânzătorul are obligația de a-i furniza Clientului un produs fără defecte. Informații detaliate privind responsabilitatea juridică a Vânzătorului cu privire la defectele Produselor și drepturile Clientului sunt specificate pe pagina Magazinului Online, în marcajul privind reclamațiile.
  3. Reclamațiile Clienților trebuie depuse Operatorului. Este posibilă depunerea reclamațiilor pe cale electronică, prin intermediul Formularului de Contact.
  4. Se recomandă Clientului să furnizeze următoarele informații în descrierea plângerii: (1) informațiile și circumstanțele privind obiectul reclamației, în special tipul și data defectului respectiv; (2) precizând metoda de fabricare a Produsului în conformitate cu Contractul de Vânzări, sau o declarație privind o reducere de preț sau renunțarea la Contractul de Vânzări; (3) datele de contact ale părții care depune reclamația; (4) numărul comenzii - facilitează evaluarea reclamației de către Vânzător. Cerințele indicate anterior reprezintă doar recomandări și nu afectează validitatea plângerilor depuse în mod diferit față de descrierea recomandată.
  5. Vânzătorul va răspunde la reclamația Clientului în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice calculate de la data depunerii reclamației. Vânzătorul îl va informa pe Client în mod individual cu privire la metoda abordării reclamației individuale sau îl va informa print intermediul Operatorului. În cazul în care Clientul consumator a solicitat înlocuirea unui produs sau înlăturarea unui defect sau a făcut o declarație privind o reducere de preț, prin specificarea sumei cu care ar trebui redus prețul, și Vânzătorul nu a răspuns la solicitare în 14 zile calendaristice, se va considera că acesta a considerat solicitarea a fi rezonabilă.
  6. Clientul, exercitându-și drepturile la garanție, are obligația de a transmite Produsul defect la următoarea adresă: 590 Kingston Road, Londra, SW20 8DN, Marea Britanie. În cazul Clientului consumator, costul transmiterii Produsului va fi suportat de Vânzător, iar în cazul Clientului care nu este consumator, costul livrării va fi suportat de Client.
 7. GARANȚIA SPECIALĂ A SATISFACȚIEI

  1. Vânzătorul oferă o Garanție Specială a Satisfacției, care constă în faptul că în cazul în care Clientul nu este mulțumit de Produs, acesta va avea dreptul de a înainta o propunere pentru terminarea cu efect imediat a Contractului de Vânzări. În cazul în care Contractul de Vânzări a fost încheiat pentru mai multe Produse, iar Clientul are dreptul de a utiliza Garanția Specială a Satisfacției numai în ceea ce privește anumite Produse din Contract, propunerea pentru terminarea Contractului de Vânzări va fi doar parțială și se va referi numai la acele Produse respective.
  2. Clientul menționat la pct. 7.1. va avea dreptul la utilizarea Garanției Speciale a Satisfacției în termen de 21 zile calculate de la data indicată la pct. 5.4. al prezentului Regulament.
  3. Clientul menționat la pct. 7.1. va avea dreptul la utilizarea Garanției Speciale a Satisfacției numai o singură dată cu referire la fiecare Produs respectiv. Garanția Specială a Satisfacției se referă numai la primul Contract de Vânzări, obiectul căruia a fost reprezentat de un Produs anume, și nu se extinde asupra următorului Contract de Vânzări, al cărui obiect este un asemenea Produs.
  4. Clientul menționat la pct. 7.1. va avea dreptul la utilizarea Garanției Speciale a Satisfacției numai în cazul îndeplinirii următoarelor condiții:
   1. Clientul a utilizat Produsul cel puțin o dată;
   2. Clientul a utilizat Produsul în conformitate cu instrucțiunile atașate la Produs, și în speță, nu a depășit dozele recomandate pentru Produs;
  5. Pentru a utiliza Garanția Specială a Satisfacției, Clientul menționat la pct. 7.1. trebuie să:
   1. depună o declarație relevantă cu privire la intenția sa de a utiliza Garanția Specială a Satisfacției prin intermediul unui Formular de Contact,
   2. furnizeze următoarele informații prin intermediul unui Formular de Contact: numărul comenzii, numele și prenumele, strada și numărul locuinței, codul poștal, numărul de telefon furnizat în cadrul comenzii, numărul contului bancar, numărul coletelor cumpărate, valoarea totală a comenzii, data livrării, data comenzii, greutatea anterioară tratamentului, greutatea ulterioară tratamentului, numărul caloriilor ingerate pe zi, numărul lichidelor ingerate pe zi, descrierea utilizării produsului, efectele observate ale suplimentului. Numai depunerea tuturor declarațiilor de mai sus și îndeplinirea activităților va fi considerată o propunere pentru terminarea Contractului de Vânzări.
  6. În termen de 30 zile de la depunerea declarațiilor și furnizarea datelor menționate la pct. 7.5., Operatorul va analiza propunerea și datele trimise, și va informa Clientul cu privire la acceptarea sau refuzarea propunerii sale.
  7. În cazul în care Clientul utilizează o Garanție Specială a Satisfacției, Vânzătorul va rambursa Clientului prețul Produsului, dar nu și inclusiv costul de livrare. În cazul în care Clientul menționa la pct. 7.1. în temeiul Contractului de Vânzări, a achiziționat mai multe articole din același Produs, Vânzătorul va rambursa numai prețul unui singur articol din respectivul Produs. Rambursarea prețului va avea loc în termen de 14 zile calculate de la informarea Clientului cu privire la acceptarea propunerii privind Contractul de Vânzări.
  8. Prevederile prezentului punct nu se referă și nu modifică prevederile legislative sau prevederile prezentului Regulament cu privire la responsabilitatea juridică a Vânzătorului cu privire la defectele Produselor.
 8. METODE ÎN AFARA INSTANȚELOR PENTRU EVALUAREA RECLAMAȚIILOR ȘI URMĂRIREA PRETENȚIILOR ȘI REGULILE DE ACCES LA ACESTE PROCEDURI

  1. Informații detaliate cu privire la posibilitatea utilizării metodelor în afara instanțelor pentru evaluarea reclamațiilor Clientului și urmărirea pretențiilor și regulile de acces la aceste proceduri sunt disponibile la pagina web a Oficiului pentru Protecția Competiției și Consumatorilor: Link.
  2. Președintele Oficiului pentru Protecția Competiției și Consumatorilor poate fi contactat și telefonic: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl sau la adresa de corespondență: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) Sarcina acestui oficiu este, printre altele, de a oferi suport consumatorilor în cazuri legate de evaluarea în afara instanțelor a disputelor consumatorilor.
  3. Consumatorului îi sunt prezentate următoarele opțiuni exemplu pentru utilizarea evaluarea în afara instanțelor și urmărirea pretențiilor: (1) propunere pentru evaluarea unei dispute la o instanță pentru soluționarea amicabilă a disputelor a consumatorilor (mai multe informații la: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) propunere pentru soluționarea unei dispute în afara instanței, de către un inspector districtual al Inspectoratului Comercial (mai multe informații la pagina web a inspectorului competent al districtului în care Vânzătorul își are sediul); (3) suportarea purtătorului de cuvânt municipal al consumatorului sau al organizațiilor sociale, ale căror sarcini statutare includ protecția consumatorilor (Federația Consumatorilor și Asociația Consumatorilor Polonezi, printre altele). Pentru sfaturi, se poate contacta, printre altele, prin e-mail la adresa: porady@dlakonsumentow.pl, și pe cale telefonică: 801 440 220 (info-line în Zile Lucrătoare, între orele 8:00 - 18:00, taxele de rețea sunt stabilite conform tarifelor operatorului).
  4. La adresa http://ec.europa.eu/consumers/... există o platformă disponibilă pentru soluționarea disputelor între consumatori și antreprenori la nivelul UE (platforma ODR). Platforma ODR constituie o pagină web interactivă și multilingvă cu scopul furnizării serviciilor complexe consumatorilor și antreprenorilor pentru soluționarea disputelor legate de obligații contractuale rezultate din contracte de vânzări sau contracte pentru furnizări de servicii online în afara instanței (mai multe informații la pagina web a platformei sau la adresa de internet a Oficiului pentru Competiție și Protecția Consumatorilor: Link).
 9. DREPTUL DE RENUNȚARE LA CONTRACT

  1. Consumatorul care a încheiat un contract la distanță, are dreptul de a renunța la contract în termen de 14 zile calendaristice fără prezentarea vreunor motive sau fără a suporta cheltuieli, cu excepția cheltuielilor specificate la pct. 9.8. al prezentului Regulament. Pentru a respecta termenul, este adecvată trimiterea unei declarații înaintea expirării termenului. Declarația de renunțare la contract trebuie depusă Vânzătorului în mod direct sau prin intermediul Operatorului. Declarația poate fi depusă, de exemplu:
   1. în scris la adresa Operatorului indicată în introducerea prezentului Regulament; sau
   2. pe cale electronică, prin intermediul unui Formular de Contact.
  2. Un formular mostră pentru renunțarea la contract este disponibil la Anexa nr. 2 la Legea privind Drepturilor Consumatorilor, precum și la art. 11 al prezentului Regulament și pe pagina Magazinului Online, la marcajul privind renunțarea la contract. Consumatorul are dreptul de a utiliza formularul, însă acest lucru nu este obligatoriu.
  3. Termenul pentru renunțarea contractului începe:
   1. în cazul contractului, în baza căruia Vânzătorul emite un Produs și are obligația de a transfera un titlu aceluia (de exemplu Contract de Vânzări) - în momentul transferului proprietății Produsului la consumator sau la o parte terță desemnată de acesta, diferită de curier și în cazul contractului, care: (1) are ca obiect multiple Produse, furnizate separat, în loturi sau în părți - în momentul transferului proprietății ultimului Produs, lot sau părți (2) constă din furnizarea în mod regulat a Produselor pentru o perioadă de timp specificată - în momentul transferului proprietății primului Produs.
   2. în cazul contractelor - în data încheierii Contractului.
  4. În cazul renunțării la un contract încheiat la distanță, contractul se consideră a nu fi încheiat.
  5. Vânzătorul are obligația de a returna consumatorului, în termen de maxim 14 zile calendaristice calculate de la primirea declarația consumatorului cu privire la renunțarea la contract, toate plățile efectuate de consumator, inclusiv costurile de livrare a Produselor (cu excepție costurilor adiționale rezultate din alegerea unei anumite metode de livrare de către consumator, diferit decât cea mai ieftină metodă de livrare disponibilă la Magazinul Online). Vânzătorul rambursează sumele plătite prin metoda de plată identică cu cea utilizată de consumator, cu excepția cazurilor în care consumatorul și-a dat acordul expres la o altă metodă de rambursare, care nu prevede alte costuri. În cazul în care Vânzătorul nu a propus colectarea personală a Produsului de la consumator, Vânzătorul are dreptul de a amâna rambursarea plăților încasate de la consumator până la momentul în care Produsul respectiv se returnează sau a consumatorul prezintă dovada trimiterii înapoi a Produsului, în funcție de care are loc mai devreme.
  6. Consumatorul are obligația de a returna imediat Produsul la Vânzător, în termen de maxim 14 zile calendaristice calculate de la momentul în care a renunțat la contract, sau de a transmite Produsul persoanei autorizate pentru recepționarea sa de către Vânzător, cu excepția cazurilor în care Vânzătorul a propus că va prelua personal Produsul. Pentru a respecta termenul, este adecvată returnarea Produsului înaintea expirării termenului. Consumatorul poate returna produsul la următoarea adresă: 590 Kingston Road, Londra, SW20 8DN, Marea Britanie.
  7. Consumatorul are responsabilitate juridică pentru scăderea în valoare a Produsului, în cazul în care această scădere rezultă din utilizarea necorespunzătoare destinației, naturii, funcțiilor și funcționării Produsului.
  8. Costurile posibile legate de renunțarea la contract din partea Consumatorului, pe care Consumatorul este obligat a le plăti:
   1. În cazul în care consumatorul a selectat o metodă de livrare diferită față de metoda de livrare cea mai ieftină și normală disponibilă la Magazinul Online, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Clientul pentru costurile adiționale suportate de Vânzător.
   2. Consumatorul suportă costurile directe ale returnării Produselor.
   3. În cazul unui Produs care este de fapt un serviciu, îndeplinirea căruia - la cererea expresă a consumatorului - a început anterior expirării termenului de renunțare la contract, consumatorul care își execută dreptul de renunțare la contract. Suma de plătit se calculează proporțional cu domeniul de aplicare al serviciului furnizat, ținând cont de prețul convenit într-un contract sau remunerație. Dacă prețul sau remunerația sunt excesive, baza de calcul pentru suma respectivă va fi valoarea de piață a serviciului furnizat.
  9. Dreptul la renunțare la contractul încheiat la distanță nu servește la consumator cu referire la următoarele contracte:
   1. (1) furnizarea de servicii, dacă Vânzătorul a furnizat serviciul respectiv în baza consimțământului expres al consumatorului, iar clientul a fost informat anterior furnizării serviciul, că în urma îndeplinirii sarcinii Vânzătorului, Clientul va pierde dreptul de a renunța la contract; (2) în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile pieței financiare, pe care Vânzătorul nu le poate controla, și care s-ar putea produce anterior expirării termenului de renunțare la contract; (3) în care obiectul serviciului este un Produs care nu este refabricat, manufacturat în baza specificațiilor consumatorului sau care servește la nevoile sale individualizate; (4) în care obiectul serviciului este un Produs furnizat într-un ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat în urma deschiderii din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis în urma predării; (6) în care obiectul serviciului îl reprezintă Produse care, în urma livrării, având în vedere natura lor, devin conectate permanent de alte obiecte; (7) în care obiectul serviciului îl reprezintă băuturi alcoolice, a căror preț a fost convenit în cadrul Contractului de Vânzări, și furnizarea cărora ar putea avea loc doar în urma expirării termenului de 3- zile și valoarea cărora depinde de fluctuațiile pieței, asupra cărora Vânzătorul nu are control; (8) în care consumatorul a cerut în mod expres Vânzătorului să-ș viziteze în scopul efectuării unei reparații sau mentenanțe de urgență; în cazul în care Vânzătorul furnizează și alte servicii decât cele de mai sus, pe care consumatorul le-a solicitat a fi prestate, sau dacă Vânzătorul furnizează alte Produse decât piesele de schimb necesare efectuării reparațiilor sau mentenanței cu referire la servicii sau Produse adiționale; (9) în care obiectul serviciului îl reprezintă înregistrare audio sau video, sau software de calculator furnizat într-un ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis în urma livrării; (10) furnizarea ziarelor, periodicelor sau revistelor, cu excepția unui contract pentru abonare; (11) încheiat prin intermediul unei licitații publice; (12) pentru prestare de servicii în scop de acomodare în alt scop decât cel de reședință, transport de bunuri, închiriere de mașini, catering, servicii conexe relaxării, distracției, sporturilor și evenimente culturale, dacă un contract precizează data sau perioada prestării serviciului respectiv; (13) pentru furnizarea conținuturilor digitale, care nu sunt salvate pe un purtător de date, dacă prestarea serviciului a fost inițiată cu consimțământul expres al consumatorului anterior expirării termenului de renunțare la contract, și în urma informării sale de către Vânzător cu privire la pierderea dreptului de renunțare la contract.
 10. PREVEDERI PRIVIND ANTREPRENORII

  1. Prezentul punct al Regulamentului și prevederile sale se referă în mod exclusiv la Clienți care nu sunt consumatori.
  2. Vânzătorul are dreptul de a renunța la Contractul de Vânzări încheiat cu un Client care nu este consumator în termen de 14 zile calendaristice calculate de la data încheierii. O declarație în acest sens poate fi depus și de Operator. Renunțarea la Contractul de Vânzări în acest caz poate avea loc fără declararea vreunui motiv, și nu generează obligații Vânzătorului.
  3. În cazul Clienților care nu sunt consumatori, Vânzătorul are dreptul de a restricționa metodele de plată disponibile, și eventual să solicite o plata parțială sau completă în avans, independent de metoda de plată aleasă de Client și fapta încheierii Contractului de Vânzări.
  4. În momentul predării Produsului de Către Vânzător la curier, Clientul care nu este consumator are parte de beneficii, dar și de taxe aferente Produsului, precum și riscul pierderii sau dăunării accidentale a Produsului. În asemenea cazuri, Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dăunarea Produsului, rezultat în urma momentului preluării sale pentru transport, până în momentul predării Produsului către Client, nici pentru eventualele întârzieri în livrarea coletului.
  5. În cazul în care Produsul este expediat Clientului prin intermediului unui serviciu de curierat, Clientul care nu este consumator are obligația de a examina coletul în timp util, și prin metoda determinată pentru coletele de tipul respectiv. În cazul în care Clientul care nu este consumator declară că Produsul, sau o parte din el a fost pierdut sau a suferit daune, are obligația de a efectua toate activitățile necesare stabilirii responsabilității juridice a curierului.
  6. În temeiul art. 558 § 1 al Codului Civil, responsabilitatea juridică a Vânzătorului cu privire la garanția pentru Produse față de Clientul care nu este consumator, este exclusă.
  7. În cazul Clienților care nu sunt consumatori, Prestatorul de Servicii are obligația de a rezilia cu efect imediat contractul de prestare a unor Servicii Electronice, prin trimiterea unei declarații în acest sens către Client.
  8. Responsabilitatea juridică a Prestatorului de Servicii față de Clientul care nu este consumator, indiferent de temeiul legal al acesteia, este limitată - atât în cadrul unei singure pretenții, cât și pentru toate pretențiile colective - până la valoarea prețului achitat și costului de livrare conform Contractului de Vânzări, dar nu mai mult decât suma de o mie PLN. Prestatorul de Servicii/Vânzătorul are responsabilitate juridică față de Clientul care nu este consumator numai pentru daune tipice previzibile în momentul încheierii contractului și nu are responsabilitate juridică în ceea ce privește profiturile pierdute ale Clientului care nu este consumator.
  9. Toate disputele care ar putea avea loc între Vânzător sau Prestatorul de Servicii și Clientul care nu este consumator vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă în districtul în care se află sediul Vânzătorului/Prestatorului de Servicii, în funcție de care dintre aceștia face parte din disputa respectivă.
 11. PREVEDERI FINALE

  1. Problemele legate de protecția datelor cu caracter personal sunt reglementate de Politica de Confidențialitate disponibilă la Pagina de Internet a Operatorului, indicată în introducerea prezentului Regulament.
  2. Limba contractelor încheiate prin intermediul Magazinului Online este limba poloneză.
  3. Modificări ale Regulamentului:
   1. Operatorul își rezervă dreptul de a completa prezentul Regulament din motive întemeiate: modificări în prevederile legislative; modificări ale metodelor de plată și livrare - în măsura în care asemenea modificări afectează îndeplinirea prevederilor prezentului Regulament.
   2. În cazul încheierii contractelor în baza prezentului Regulament, de natură permanentă, Regulamentul are caracter obligatoriu în privința Clientului, dacă prevalează prevederile art. 384 și 384[1] ale Codului Civil, și anume că Clientul a fost informat în mod corespunzător cu privire la modificări și nu a renunțat la contract în termen de 14 zile calendaristice calculate de la data notificării. În cazul în care modificarea prezentului Regulament are ca rezultat introducerea oricăror taxe noi sau creșterea celor existente, Clientul care nu este consumator, are dreptul de a renunța la contract.
   3. În cazul încheierii în temeiul prezentului Regulament a contractelor de natură diferită față de contractele cu caracter permanent (cum ar fi Contractele de Vânzări), modificările prezentului Regulament nu vor încălca sub nicio formă drepturile dobândite Clienților care nu sunt consumatori anterior impunerii modificărilor Regulamentului – în speță, modificările Regulamentului nu vor afecta Comenzile plasate și Contractele de Vânzări deja încheiate sau îndeplinite.
  4. În cazul problemelor nereglementate în prezentul Regulament, vor prevala prevederile cu caracter obligatoriu ale legislației din Polonia, în special: Codul civil; legea din data de 18 iulie 2002 privind serviciile electronice (Monitorul Legilor 2002 art. 1204 cu completările ulterioare); în cazul Contractelor de Vânzări încheiate cu Clienți care sunt consumatori până la data de 24 decembrie 2014 - prevederile legii din data de 2 martie 2000 privind protecția anumitor drepturi ale consumatorilor și daunele cauzate de produse dăunătoare (Monitorul Legilor 2000 nr. 22, art. 271 cu completările ulterioare) și legea din 27 iulie 2002 privind condițiile specifice ale vânzărilor de bunuri de consum și modificarea Codului Civil (Monitorul Legilor 2002 nr. 141 art. 1176 cu completările ulterioare); în cazul Contractelor de Vânzări încheiate cu Clienți care sunt consumatori până la data de 25 decembrie 2014 - prevederile legii din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Monitorul Legilor 2014 art. 827 cu completările ulterioare); și alte prevederi aplicabile ale legislației aferente.
 12. ANEXE